Oferta

Konfucjusz

Powiedz mi, a zapomnę.

Pokaż, a zapamiętam.

Pozwól mi wziąć udział, a zrozumiem.

Oferujemy:

 

 • Terapię psychologiczną
 • Terapię pedagogiczną
 • Integrację sensoryczną
 • Trening Umiejętności Społecznych
 • Trening Zastępowania Agresji
 • Język angielski

  zajęcia dostosowane do dzieci w spektrum autyzmu

Terapia psychologiczna

Chcemy, aby w Domu Asa każde dziecko i jego rodzice otrzymali kompleksowe wsparcie, dostosowane do indywidualnych możliwości i potrzeb.

Prowadzimy zajęcia dla dzieci i młodzieży w formie indywidualnych spotkań z psychologiem oraz konsultacje dla rodziców. Zadaniem psychologa jest kompleksowe stymulowanie rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego dziecka w celu dostarczenia koniecznych rozwojowo doświadczeń oraz podejmowanie możliwie wcześnie działań korygujących. Pierwsze spotkanie dziecka z psychologiem ma na celu wzajemne poznawanie się podczas wspólnej zabawy, aby następnie krok po kroku wspomagać dziecko w zdobywaniu nowych umiejętności, stawaniu się samodzielnym oraz kształtowaniu prawidłowych zachowań, tak, by mogło ono w pełni wykorzystać swój potencjał.

Na pierwsze spotkanie z psychologiem zapraszani są sami rodzice, tak, by móc swobodnie podzielić się swoim niepokojem ze specjalistą, przedstawić mu występujące trudności oraz ustalić wspólnie możliwe działania. Uważamy, że rodzice są niezastąpieni w rozwoju dziecka, dlatego też oferujemy Państwu spotkania z psychologiem, na których omawiamy naszą pracę z dzieckiem, dajemy wskazówki do pracy w domu i prosimy o informacje na temat aktualnego funkcjonowania dziecka w środowisku rodzinnym, szkolnym, rówieśniczym. Mając pełny obraz, możemy wspólnie udzielić dziecku wsparcia, jakiego potrzebuje.

 • trudności w opanowaniu materiału szkolnego,
 • zgłaszane przez nauczycieli/rówieśników nieodpowiednie zachowania,
 • trudności w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami, konflikty,
 • przedłużający się smutek, brak ochoty na zabawę, obniżone poczucie własnej wartości,
 • trudności z radzeniem sobie z emocjami, nieśmiałością, agresją,
 • potrzeba wsparcia w określeniu zainteresowań i kompetencji, aby mogło wybrać odpowiednią dla siebie ścieżkę edukacyjną i zawodową,
 • pojawienie się trudnej sytuacji (np. rozwód, śmierć w rodzinie, choroba, etc.),
 • twoje dziecko wykazuje ponadprzeciętne zdolności i szukasz możliwości wspierania jego rozwoju.

Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna zwana także reedukacją, to różnego typu zajęcia dodatkowe dla dzieci: wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne oraz działania mające na celu integrację w grupie, a także radzenie sobie z emocjami. Terapia ma istotne znaczenie w niwelowaniu deficytów i niedoborów w różnych sferach życia dziecka, a jej założenia zawsze „szyjemy na miarę”. Zajęcia terapeutyczne odgrywają niebagatelną rolę w dalszym rozwoju i edukacji dzieci ze stwierdzonymi dysfunkcjami, takimi jak:

 • problemy w nauce,
 • niedostosowanie społeczne,
 • autyzm i Zespół Aspergera,
 • wady słuchu, wymowy,
 • obniżenie możliwości funkcjonowania intelektualnego.

Spotkania z dzieckiem są po to, by dobrać właściwe narzędzia i metody pracy, a następnie korygować deficyty. Terapia pedagogiczna, prowadzona w umiejętny sposób ma niebagatelne znaczenie dla jego dalszego rozwoju, edukacji, a co za tym idzie – przyszłego życia.

Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

Celem zajęć jest poprawa funkcjonowania dziecka w grupie. Jeśli Twoje dziecko ma kłopoty z nawiązaniem i utrzymaniem relacji z rówieśnikami, trudno mu akceptować zmiany, na próbę nawiązania kontaktu reaguje agresją lub ucieczką, zapraszamy na Trening Umiejętności Społecznych, który realizujemy w małych grupach, zróżnicowanych wiekowo. Ofertę kierujemy głównie do dzieci z Zespołem Aspergera, ADHD, wycofanych, nie radzących sobie z otaczającą rzeczywistością.
Twoje dziecko nauczy się:

 • funkcjonować w grupie,
 • akceptować siebie i zmiany wokół,
 • radzić sobie z własnymi emocjami i rozumieć je.

 

 

Trening Zastępowania Agresji (TZA)

Jeśli Twoje dziecko nie radzi sobie ze złością i agresją wobec otoczenia, a „trudne” zachowania skutecznie eliminują je z życia społecznego, zapraszamy na specjalistyczne zajęcia, prowadzone w oparciu o metodę Arnolda Golsteina ART ®. Nauczymy Twoje dziecko reakcji alternatywnych do tych, których nadużywa na co dzień. Podwyższymy samoocenę, co pozwoli reagować rozważniej. Potem przejdziemy do treningu kontrolowania złości. Trening zakończymy podsumowaniem, czyli cyklem ćwiczeń, dzięki którym dziecko będzie łatwiej podejmowało decyzje, dotyczące właściwych reakcji w trudnych dla niego sytuacjach.

 

 

Turnusy terapeutyczne

Zapraszamy wszystkie Dzieci ze spektrum autyzmu, całościowym zaburzeniem rozwoju, ale także te lękliwe i wycofane, na turnusy terapeutyczne. Będziemy wyjeżdżać i latem, i zimą. Chętnie też spędzimy z Wami czas na półkoloniach. Gwarantujemy opiekę terapeutyczną na najwyższym poziomie i świetną zabawę. Szczegóły podamy już wkrótce.

 

Joga himalajska

Wkrótce więcej informacji 🙂

Integracja Sensoryczna

Nasz mózg nieustannie odbiera i przetwarza różne informacje ze świata zewnętrznego. .Dzięki zmysłom takim jak wzrok, słuch, węch, dotyk, smak, zmysł proprioceptywny ( czucia głębokiego) i przedsionkowy (równowagi) odbieramy bodźce, które niosą informacje o otaczającym nas świecie do ośrodkowego układu nerwowego. W ten sposób poznajemy świat i uczymy się właściwego reagowania na wymagania środowiska w którym żyjemy. W przypadku, gdy dane dostarczane do mózgu są zniekształcone lub nieprawidłowo przetworzone, to ich użycie ulega zaburzeniu. Mózg oraz cały system nerwowy nie mogą bez
zakłóceń integrować informacji pochodzące ze zmysłów i wtedy mówimy o zaburzonej integracji sensorycznej. Dzieci z zaburzeniami Integracji Sensorycznej zwykle zachowują się inaczej niż rówieśnicy, co nie jest ich złą wolą lecz odmiennym funkcjonowaniem układu nerwowego. Dziecko z zaburzeniami integracji sensorycznej może być postrzegane jako niegrzeczne, leniwe, dziwne, nieporadne, niechlujne, źle wychowane, agresywne, niedelikatne, roztargnione, nieprzewidywalne w zachowaniu, unikające kontaktów społecznych Z czasem zaczyna wierzyć w to, co słyszy o sobie samym, ma niską samoocenę, jest samotne w grupie. Dlatego trzeba takiemu dziecku pomóc. Profesjonalną pomoc uzyska podczas terapii poprzedzonej diagnozą pod okiem doświadczonego terapeuty.

 • Nadmierna ruchliwość, impulsywność,
 • Upodobanie do skakania z wysokości, skakania po meblach,
 • Niezgrabne ruchy, dziecko często upada, potyka się, traci równowagę, ma kłopoty z koordynacją,
 • Brak „wyczucia” i delikatności przy okazywaniu uczuć (zbyt mocne przytulanie się),
 • Trudności w uczeniu się (zapamiętywanie, czytanie, pisanie, liczenie).
 • Trudności w nauce jazdy na rowerze,
 • Niechęć do obcinania włosów i paznokci oraz innych zabiegów pielęgnacyjnych,
 • Opóźniony rozwój mowy,
 • Trudności z koncentracją,
 • Niechęć do zabaw manualnych (rysowanie, wycinanie, kolorowanie),
 • Chodzenie na palcach,
 • Upodobanie do przepychania/ciągnięcia innych osób lub przedmiotów,
 • Mylenie podobnych liter (p-b-d, l-t-ł),
 • Niechęć do zabaw ruchowych z rówieśnikami,
 • Niepewność podczas poruszania się, niechęć do karuzeli i huśtawek,
 • Trudności na rytmice lub na zajęciach W-F,
 • Nieuzasadnione agresywne zachowania wobec otoczenia,
 • Skłonność do przesadnych reakcji na otoczenie,
 • Trudności z zasypianiem.

 

Mamo! Tato!
Jeśli coś Cię niepokoi w zachowaniu Twojego dziecka zapraszamy na spotkanie z naszym specjalistą, który postawi diagnozę i zaproponuje właściwą terapię.