Cennik

Psycholog
Konsultacja psychologiczna w sytuacji kryzysowej (jednorazowa)
60 – 90 min
180 – 220 PLN
Konsultacja diagnostyczna (zalecane min. 3 spotkania)
50 min
150 PLN
Terapia psychologiczna (zalecane min. 5 spotkań)
50 min
150 PLN
Konsultacja rodzicielska (1 rodzic)
50 min
170 PLN
Konsultacja rodzicielska (2 rodziców lub rodzic i dziecko)
50 min
220 PLN
Pisemna opinia pychologiczna
120 PLN
Obserwacja dziecka w placówce
· konsultacja z rodzicami
· obserwacja w placówce
· podsumowanie
490 – 600 PLN
Badanie ADOS-2 (badanie, omówienie wyników, dokument)
600 PLN
Badanie z kwestionariuszem ASRS (badanie, omówienie wyników, dokument)
100 PLN
Test PEP-R (badanie, omówienie wyników, dokument)
400 PLN
Badanie skalą Stanforda Bineta (badanie, omówienie wyników, dokument)
300 PLN
Integracja sensoryczna
Diagnoza integracji sensorycznej (3 spotkania) z opisem
550 PLN
Terapia integracji sensorycznej
50 min
120 PLN
Terapia ręki
45 min
120 PLN
Pedagog
Diagnoza grafomotoryczna (2 spotkania) z opisem
350 PLN
Terapia pedagogiczna
50 min
120 PLN
Logopeda
Diagnoza logopedyczna (2 spotkania) z opisem
350 PLN
Terapia logopedyczna
50 min
200 PLN
Psychiatra
Wizyta standardowa
350 PLN
Wizyta diagnostyczna (min. 2 wizyty)
450 PLN
Wystawienie dokumentu (cena za jeden dokument)
100 PLN
Zajęcia grupowe
Trening Umiejętności Społecznych (dzieci do 7 roku życia)
60 min
120 PLN
Trening Zastępowania Agresji (dzieci 8-12 lat)
60 min
130 PLN
Trening Zastępowania Agresji (młodzież od 13 roku życia)
90 min
150 PLN
Integracja bilateralna
50 min
80 PLN

Numer konta:

Santander
50 1090 1014 0000 0001 4320 1491