Mindfulness

Czym jest mindfulness?

Mindfulness (uważność) najczęściej jest opisywana jako umiejętność bycia skoncentrowanym na chwili obecnej, bez oceniania tego, co się wydarza. Można ją też rozumieć jako zdolność do zatrzymania się, co w dzisiejszym rozpędzonym świecie nie jest oczywistą umiejętnością.

Najważniejsze informacje

Dlaczego warto uczyć dzieci uważności?

Dzieci żyją obecnie w ekspozycji na ogromną ilości bodźców i informacji. Do tego dochodzą liczne oczekiwania dorosłych i presja związana z nauką w szkole czy relacjami rówieśniczymi oraz byciem ocenianym. Wszystko to powoduje, że trudno im się zdystansować, zatrzymać, skupić na tym, co naprawdę ważne. Często mają więc problemy ze snem, martwią się różnymi rzeczami, trudno im poradzić sobie z natłokiem myśli i emocji. Treningi uważności są zbadaną naukowo metodą, która może pomóc w odnalezieniu spokoju i dotarciu do wewnętrznej naturalnej mądrości, którą posiadają także (a może przede wszystkim) dzieci.

Na czym polega ćwiczenie uważności?

Ćwiczenie uważności polega m.in. na trenowaniu tzw. „mięśnia uwagi”. Mindfulness to jednak o wiele więcej niż ćwiczenie koncentracji. To także uczenie się zauważania sygnałów z ciała, obserwowania oddechu, dostrzegania swoich myśli i emocji i wreszcie – dostrzegania wagi własnej i cudzej życzliwości, prowadzącej do pełnego i szczęśliwego życia.

Zajęcia

Podczas spotkań na treningu mindfulness dzieci będą miały możliwość poznania sposobów ćwiczenia uważności w atrakcyjnej formie. W programie zajęć przewidziane są zabawy ruchowe, prace plastyczne i inne ćwiczenia rozwijające uważność.

Opieka

Zajęcia w zakresie mindfulness prowadzi dla nas Agnieszka Bujak – niezastąpiony członek zespołu Domu Asa, nauczyciel uważności dla dzieci metodą Eline Snel©, socjoterapeuta, trener Treningu Zastępowania Agresji, trener umiejętności poznawczych, słowem – człowiek orkiestra.