Terapia pedagogiczna

Co kryje się pod pojęciem terapii pedagogicznej?

Terapia pedagogiczna zwana także reedukacją, to różnego typu zajęcia dodatkowe dla dzieci: zajęcia wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne oraz działania mające na celu integrację w grupie, a także radzenie sobie z emocjami.

Najważniejsze informacje

Dla kogo przeznaczona jest terapia pedagogiczna?

Zajęcia terapeutyczne odgrywają niebagatelną rolę w dalszym rozwoju i edukacji dzieci. Jeśli widzisz, że Twoje dziecko ma trudności z nauką lub widzisz, że trudno jest mu kontrolować emocje bądź nawiązywać relacje z rówieśnikami, to czas na rozważenie korzyści płynących z podjęcia terapii pedagogicznej.

Zapraszamy do Domu Asa dzieci ze stwierdzonymi dysfunkcjami, takimi jak:

 • problemy w nauce,
 • zakłócenia funkcji wzrokowych,
 • zaburzenia zdolności matematycznych,
 • niedostosowanie społeczne,
 • autyzm i Zespół Aspergera,
 • wady słuchu lub wymowy,
 • upośledzenie intelektualne.

Główne cele terapii pedagogicznej:

 • odkrywanie indywidualnych uzdolnień dziecka,
 • stymulowanie rozwoju funkcji psychomotorycznych,
 • wyrównywanie braków w nauce,
 • usuwanie przeszkód o charakterze adaptacyjnym w środowisku szkolnym dziecka,
 • zapobieganie negatywnym konsekwencjom opóźnienia rozwojowego.

Terapia pedagogiczna – dlaczego Dom Asa?

Wyznaczamy indywidualne metody wsparcia terapeutycznego. Dobieramy je w taki sposób, by odpowiadały idealnie potrzebom każdego dziecka z osobna. Stajemy na głowie, by terapia była nie tylko efektywna, lecz także efektowna. Dzieci nie znoszą nudy – my także!