Terapia psychologiczna

Na czym polega terapia psychologiczna?

Prowadzimy zajęcia dla dzieci i młodzieży w formie indywidualnych spotkań z psychologiem oraz konsultacje dla rodziców. Zadaniem psychologa jest kompleksowe stymulowanie rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego dziecka w celu dostarczenia koniecznych rozwojowo doświadczeń oraz podejmowanie możliwie wcześnie działań korygujących.

Najważniejsze informacje

Rola Rodzica w terapii psychologicznej dziecka

Na pierwsze spotkanie z psychologiem zapraszani są sami rodzice, tak, by móc swobodnie podzielić się swoim niepokojem ze specjalistą, przedstawić mu występujące trudności oraz ustalić wspólnie możliwe działania. Uważamy, że rodzice są niezastąpieni w rozwoju dziecka, dlatego też oferujemy Państwu spotkania z psychologiem, na których omawiamy naszą pracę z dzieckiem, dajemy wskazówki do pracy w domu i prosimy o informacje na temat aktualnego funkcjonowania dziecka w środowisku rodzinnym, szkolnym, rówieśniczym. Mając pełny obraz, możemy wspólnie udzielić dziecku wsparcia, jakiego potrzebuje.

Warto skonsultować się z psychologiem, jeśli u swojego dziecka zauważasz niepokojące sygnały, takie jak:

  • trudności w opanowaniu materiału szkolnego,
  • zgłaszane przez nauczycieli/rówieśników nieodpowiednie zachowania,
  • trudności w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami, konflikty,
  • przedłużający się smutek, brak ochoty na zabawę, obniżone poczucie własnej wartości,
  • trudności z radzeniem sobie z emocjami, nieśmiałością, agresją,
  • potrzeba wsparcia w określeniu zainteresowań i kompetencji, aby mogło wybrać odpowiednią dla siebie ścieżkę edukacyjną i zawodową,
  • pojawienie się trudnej sytuacji (np. rozwód, śmierć w rodzinie, choroba, etc.),
  • twoje dziecko wykazuje ponadprzeciętne zdolności i szukasz możliwości wspierania jego rozwoju.