Trening Zastępowania Agresji

Czym właściwie jest Trening Zastępowania Agresji?

Trening Zastępowania Agresji to zajęcia skierowane do dzieci przejawiających trudności z panowaniem nad złością i agresją w codziennych sytuacjach. Spotkania prowadzone są w oparciu o metodę Arnolda Goldsteina ART ®.

Najważniejsze informacje

Na czym polega TZA?

Dziecko, które ma kłopot z opanowaniem złości, kontrolą swojego i czyjegoś gniewu oraz jest agresywne, chce i potrzebuje tego samego, co każda inna osoba, ale zwykle brakuje mu narzędzi i umiejętności do tego, by w inny sposób osiągać cele. Podczas zajęć dziecko uczy się nowych zachowań, będące skutecznymi alternatywami do agresji.

TZA składa się z trzech modułów:

  1. Trening Umiejętności Społecznych, obejmujący szereg rozbudowanych umiejętności, takich jak reagowanie na zaczepki, radzenie sobie z presją grupy, radzenie sobie z porażką/pominięciem/oskarżaniem, proszenie o pomoc, etc.
  2. Trening Kontrolowania Złości – podczas tego cyklu dziecko uczy się poznawać i redukować swoją złość, odnajduje najlepsze dla siebie sposoby na opanowanie gniewu i wyrażenie go w sposób nieagresywny,
  3. Wnioskowanie Moralne – dział ten ma za zadanie pokazać, jak dokonywać wyborów w trudnych sytuacjach, które wymagają poświęcenia pewnych wartości dla innych, bez okazywania przy tym gniewu.

Dzieci podzielone są na grupy wiekowe. Przekaz dopasowujemy do poziomu odbiorców.

Grupa docelowa:

dzieci i młodzież od 10 roku życia

Czas trwania pojedynczych zajęć:

90 minut

Czas trwania programu

zajęcia całoroczne