Trening Umiejętności Społecznych z elementami TZA

Uważny i odważny - jak wyglądają zajęcia TUS?

By dziecko mogło zrozumieć zasady komunikowania się z innymi, konieczne jest pozwolenie mu na wejście we wspomniane interakcje. Z tego powodu Trening Umiejętności Społecznych przeprowadzany jest z reguły w kilkuosobowych grupach. Każdy uczestnik zajęć ma za zadanie obserwować zachowania innych dzieci, jednocześnie mając na uwadze własne reakcje w stosunku do pozostałych osób. Nad przebiegiem zajęć czuwa dwoje terapeutów.

Najważniejsze informacje

W programie:

  • poznawanie i uznawanie własnych emocji, radzenie sobie z nimi
  • sposoby na unikanie konfliktów i radzenie sobie z tymi, których nie udało się uniknąć
  • kontrola złości, zanim przerodzi się w agresję
  • nawiązywanie i utrzymywanie relacji z innymi ludźmi
  • wzmocnienie odważnych zachowań i pozytywnego myślenia
  • przestrzeganie zasad

Dla kogo:

Dla dzieci z trudnościami rozwojowymi, lękliwe, wycofane, mające problemy w relacjach społecznych i w radzeniu sobie z trudnymi zachowaniami (również z agresją u siebie i w otoczeniu).

Dzieci podzielone są na grupy wiekowe. Przekaz dopasowujemy do poziomu odbiorców.

Czas trwania pojedynczych zajęć:

60 minut

Czas trwania programu:

zajęcia całoroczne