RODO

Zasady przetwarzania danych osobowych
w Dom Asa Sylwia Leśniewska-Kędzior
Centrum Terapii dla Dzieci

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami) dane osobowe klientów Domu Asa Sylwia Leśniewska-Kędzior z siedzibą w Warszawie są przetwarzane, przechowywane
i wykorzystywane w zakresie działalności szkoleniowej, diagnostycznej, terapeutycznej, konsultacyjnej, do celów finansowo-księgowych i marketingowych.

Administratorem danych osobowych Domu Asa jest Sylwia Leśniewska-Kędzior.

Dane osobowe obejmują następujące informacje:

  • Dane dziecka: imię / imiona, nazwisko, data i miejsce urodzenia, informacje na temat stanu zdrowia i rozwoju;
  • Dane rodziców / opiekunów: imiona i nazwiska, adres zamieszkania
    i do korespondencji, numer telefonu;
  • Dane uczestników szkoleń: imię / imiona, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania / do korespondencji.

Administrator danych informuje, że klientom Domu Asa przysługuje prawo do:

  • Dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz (w zakresie, wynikającym z przepisów) do usuwania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
  • Wniesienia skargi do GIODO,
  • Wycofania zgody w dowolnym momencie z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania niezbędnych danych do daty wycofania zgody.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwi wykonanie usługi
przez pracowników Domu Asa Sylwia Leśniewska-Kędzior.

Niniejsze oświadczenie jest zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego Unii Europejskiej z dnia 27 kwietnia 2016 roku / 679/2016/ w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Dodatkowo informujemy, że dane dziecka są przechowywane w Domu Asa tylko w formie pisemnej przez 1 rok od daty ich sporządzenia.